(Isaiah 41:28)Again,"I came, and there was no man", etc. Who has declared this from the beginning, that we, should know it? at nang una, upang aming masabi, Siya'y matuwid? Nguni't ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan; - As to "neighbour" and "brother", see Chapter 19:2, the Exposition.7. For example: If I am feeling fearful and tempted to act out in fear, I will speak a verse pertaining to fear, such as Isaiah 41:10, which says, “Do not fear, for I am with you. "Shittim-wood" is the Good of Merit, which is of the Lord alone, and which is the only Good that reigns in heaven and which makes heaven; hence it was that that wood was the only wood which was employed in the construction of the Tabernacle, by which heaven was represented; and also of the Ark in which was the Testimony, - its bars or staves; also the Table upon which was the shew-bread, and its bars or staves; likewise the boards of the Sanctuary, and the bars and columns of the Covering; in like manner the Altar, and its bars or staves, were all made of this wood, as may be seen from Exodus 25:10, 13, 23, 28; 26:15, 26, 37. Iyong hahanapin sila, at hindi mo mangasusumpungan, sa makatuwid baga'y silang nangakikipaglaban sa iyo: silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw, at gaya ng bagay ng wala. It should be known that one thing in the Word, especially in the Prophets, is described by a twofold expression, as in Isaiah:"He passed in peace", etc. He is there no matter what we’re facing. [I] first [said] to Zion, Behold, behold them! (15, 10, 9) and beforehand that we might say, It is just? At pagka ako'y tumitingin, walang tao; sa gitna nila ay walang tagapayo, na makasagot ng isang salita, pagka ako'y tumatanong sa kanila. etc., where one expression relates to Good and the other to Truth or one to the things of the will, and the other to the things of the understanding; thus to "pass in peace" involves the things which are of the will:"the way He had not gone with His feet", the things of the understanding; in like manner" to perform and to do." The same verses frequently mention the word “I” (referring to Jehovah). 23 “I am with you.” Jehovah gives his worshippers a reason why they should not be afraid—they are not alone. You shalt winnow them, and the wind shall bear them away; and the tempest shall scatter them: but you shalt rejoice in Jehovah; in the Holy One of Israel shalt you glory.17. Narito, aking ginawa kang bagong kasangkapang panggiik na matalas na may mga ngipin; iyong gigiikin ang mga bundok, at didikdiking durog, at iyong gagawin ang mga burol na parang ipa. 4 [He executed the judgment] by means of His Divine. Produce your cause, says Jehovah: bring forth your strong [reasons], says the King of Jacob.22. Fear not, you worm Jacob; you mortals of Israel: I will help you, says Jehovah, and your Redeemer, the Holy One of Israel.15. Sila'y tumutulong bawa't isa sa kaniyang kapuwa; at bawa't isa'y nagsasabi sa kaniyang kapatid, Ikaw ay magpakatapang. katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. Arcana Coelestia 1025. Isaiah 41:10 is a great example of the encouragement found within the book of Isaiah. if(sStoryLink1 != '') By "the unions which He subdued before Him", are signified evils; and by "the kings over whom He gave Him dominion, ' are signified falsities. The subject here treated of is concerning the establishment of the church amongst the nations. Ilabas nila, at ipahayag sa amin kung anong mangyayari: ipahayag ninyo ang mga dating bagay, maging anoman ang mga yaon, upang aming mabatid at maalaman ang huling wakas nila: o pagpakitaan ninyo kami ng mga bagay na darating. 11-12 They will be of no avail whatever against Him. has subdued nations before His face, and given Him dominion over kings? there was not one that heard your words.27. Arcana Coelestia 3134.29. You are less than nothing; - an abomination is he that chooses you. It … Arcana Coelestia 9715.3. Nakita ng mga pulo, at nangatakot; ang mga wakas ng lupa ay nagsipanginig: sila'y nagsilapit, at nagsiparito. I will make the desert a pool of waters, and the dry ground springs of waters. From these considerations it is evident that waters, fountains, springs, rivers, and pools of water are not here [literally] meant, but the knowledges of Truth and intelligence thence derived, whence comes salvation. it together.24. Produce your cause, says Jehovah: bring forth your strong [reasons], says the King of Jacob.Verse 21 That the Lord invites man to "reason" with Him, in order that his rational mind and his reflective faculties may be directed to spiritual things, see Chapter 1:18, the Exposition.As to the negative employment of our "reason", when exercising it from the fallacies of our sensual mind and from negative principles against the Word, which is the origin of all infidelity, and as to the affirmative or right use of our "rational faculties", when reasoning respecting the Divine Word and its Truths, see above, Chapter 36:1, the Exposition.22. Next: Ephesians 5:20. Sa gayo'y pinalalakas ang loob ng anluwagi ang panday-ginto, at ng pumapatag ng pamukpok ang pumupukpok ng palihan, na sinasabi tungkol sa paghinang, Mabuti, at kaniyang inilalapat ng mga pako, upang huwag makilos. Sinong nagbangon ng isa na mula sa silanganan, na kaniyang tinawag sa katuwiran sa kaniyang paanan? Sinong nagpahayag noon mula nang pasimula upang aming maalaman? Narito, silang lahat, ang kanilang mga gawa ay walang kabuluhan at walang anoman ang kanilang mga larawang binubo ay hangin at kalituhan. Apocalypse Explained 730.19. Who has performed and done it, calling the generations from the beginning? May ibinangon ako mula sa hilagaan, at siya'y dumating; mula sa sikatan ng araw ay tumatawag siya sa aking pangalan: at siya'y paroroon sa mga pinuno na parang cimiento, at para ng magpapalyok na yumuyurak ng putik na malagkit. But I looked, and there was no man; and from among them, and there was no counsellor, that, when I inquired of them, could return a word.29. siya'y nagbigay ng mga bansa sa harap niya, at pinagpuno niya siya sa mga hari; kaniyang ibinibigay sila na parang alabok sa kaniyang tabak, na parang pinaspas na dayami sa kaniyang busog. bHasStory1 = true; Iyong pahahanginan, at tatangayin ng hangin, at pangangalatin ng ipoipo: at ikaw ay magagalak sa Panginoon, ikaw ay luwalhati sa Banal ng Israel. 28-29 Of themselves they are [nothing] but falsity and evil. 1 That they may see, and may know, and may consider, and understand together, that the hand of Jehovah has done this, and that the Holy One of Israel bath created it.21. ["Silence" is predicated of the church and of the individual when Judgment approaches. Kaniyang hinahabol sila, at nagpatuloy na tiwasay, sa makatuwid baga'y sa daan na hindi niya dinaanan ng kaniyang mga paa. ^ par. KEEP silence before Me, O islands; and let the peoples renew their strength: let them come near; then let them speak: let us come near together to judgment.2. Isaiah 41 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. If, now, you read from Isaiah 41:10, you will see who it is that promises help. Show us the signs of what will be the future, that we may know that you are gods: yea, do good, or do evil; that we may be dismayed, and behold. Isaiah 41:6 "They helped every one his neighbor; and [every one] said to his brother, Be of good courage." 24 I Jehovah, the first; and with the last, I am He.Verses 3, 4. Leave a Reply Cancel reply. ; "Who has performed and done It?" 2 Ako'y magbubukas ng mga ilog sa mga luwal na kaitaasan, at mga bukal sa gitna ng mga libis: aking gagawin ang ilang na lawa ng tubig, at ang tuyong lupain ay mga bukal ng tubig. Glimpse #4: The God Who Chose His Own People. These things are said concerning the Lord, and concerning His dominion over evils and falsities. In these passages is distinguished the Divine Itself, which is called "Jehovah", from the Divine Human, which is called "Redeemer" and the "Holy One of Israel." In verses 5–7 Isaiah shows us the desperate attempts of the nations to persuade themselves that they and their gods are strong. By "the islands and the ends of the earth" are understood the nations which are remote from thw Truths of the church; and by "their fear and trembling" are signified commotions of mind, arising from the dread of perishing [at the period of Judgment] Apocalypse Explained 677.Verses 5, 18. Aking itatanim sa ilang ang cedro, ang puno ng acacia, at ang arayan, at ang olivo; aking ilalagay sa ilang ang puno ng abeto, at ang pino, at ang boj na magkakasama: Upang sila'y makakita at makaalam, at makagunita, at makatalos na magkakasama, na ginawa ito ng kamay ng Panginoon, at nilikha ng Banal ng Israel. Isaiah 41:10 NIV So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. Why did Jehovah inspire Isaiah to use “I” so frequently? That what is "smooth" is predicated, in a good sense, of what is True, and, in the opposite sense, of what is false, may be proved from the following passages:"Inflaming yourselves with idols under every green tree; among the smooth [things] of the valley is your portion"; (Isaiah 57:5, 6) where to be " inflamed "is said of evil, and "the smooth things of the valley" of what is false.Again,"Their throat is an open sepulchre; with their tongue they speak smooth things." The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. "Wind and emptiness" denote the falsities of evil and the evils of the false; "wind" the falsities of evil, and "emptiness" the evils of the false; for where there is emptiness and vacuity, that is, where there is no Good and no Truth, there is evil and the false. To highlight an important fact —we can calm our fears only by trusting in Jehovah. Huwag kang matakot, ikaw na uod na Jacob, at kayong mga tao ng Israel; aking tutulungan ka, sabi ng Panginoon, at ang iyong Manunubos ay ang Banal ng Israel. Isaiah 41:10 Amplified Bible (AMP) 10 ‘Do not fear [anything], for I am with you; Do not be afraid, for I am your God. 22 To "call in justice" signifies to restore heaven and the church; for the "justice" of the Lord signifies, in the Word, that from His own power He saved the human race, which was effected by reducing all things in the heavens and the hells into order. It is said that" evils and falsities are so dispersed", and thereby are understood those who are in evils, and thence in falsities, in the other life. 7 But you, O Israel, My servant; you, O Jacob, whom I have chosen; the seed of Abraham, My friend:9. Sinong nagpahayag noon mula nang pasimula upang aming maalaman? Continue Reading. Fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God: I have strengthened you, I have also helped you; yea, I have supported you with the right hand of My justice.11. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand. Everyone helped his neighbour; and said to his brother, Be strong.7. Don’t be discouraged, for I am your God. Apocalypse Explained 768.10. (10) Narito, aking ginawa kang bagong kasangkapang panggiik na matalas na may mga ngipin; iyong gigiikin ang mga bundok, at didikdiking durog, at iyong gagawin ang mga burol na parang ipa. Isaiah 9:6 is a prophecy about a future child who would bear the government on his shoulders and be called by titles that could only rightfully be attributed to God: “ For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. See Apocalypse Explained 487; Apocalypse Revealed 389.]2. The poor and the needy seek waters, and there are none; their tongue is parched with thirst: I Jehovah will hear them; the God of Israel, I will not forsake them.18. Forasmuch as both, namely, Omnipotence and Omniscience, which appertain to the Lord from Divine Good by Divine Truth, are here understood, He is therefore called "Jehovah God"; for the Lord is called "Jehovah" from Divine Good, and "God" from Divine Truth, as may be seen in the Arcana Coelestia 709, 732. But I looked, and there was no man; and from among them, and there was no counsellor, that, when I inquired of them, could return a word.Verse 28. Behold, I will make you a new sharp threshing instrument having teeth: you shalt thresh the mountains, and beat them small and shalt make the hills as chaff.16. Speaking of the advent of the Lord. But here the comparison is used to denote the bruising and breaking up of evils and falsities: wherefore it is said "You shalt thresh the mountains, and beat them small, and shalt make the hills as chaff", by which is signified the destruction of evils arising from the loves of self and of the world, and also of the falsities thence derived. Its being said in Isaiah "I will raise up one from the north, and he shall come; from the rising of the sun", etc., signifies those who are without the church, and those who are within it; for by the "north" is signified where Truth is in obscurity, and thus those who are without the church, because they are in an obscure principle as to Truths, by reason that they have not the Word, and hence do not know anything concerning the Lord; and by "the rising of the sun" are signified those who are within the church, because they have the Word, in which the Lord is always present, and so in His rising. Anyone who opposes you will die and come to nothing. That Good is the Good of the Lord's Love, for from Divine Love, whilst He was in the world, He fought and overcame. 15-16 They will be totally dispersed. - The establishment of the church amongst the Gentiles is thus described they being signified by the "islands" and the "ends of the earth", for these expressions in the Word signify those who are further distant from the Truths and Goods of the church, inasmuch as they have not the Word; and consequently are in ignorance. You whom I have taken from the ends of the earth, and have called you from the sides thereof: and I said unto you, You art My servant; I have chosen you, and have not rejected you:10. Apocalypse Explained 518.18. I will raise up one from the north, and he shall come; from the rising of the sun shall he call upon My name: and he shall trample on princes as upon mire, even as the potter treads down the clay.26. Though you search for your enemies, you will not find them. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand. Apocalypse Explained 298.14. 21-24 The rest will not know, and will have no power. Read Isaias 41:10 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. 4 [He executed the judgment] by means of His Divine. 6 This now is the Good of Merit which is called "Justice", because it is of Justice to subdue the efforts of the hells to destroy the human race, and thus to guard and to save the good and the faithful. Tags: Isaias 41:10 Tagalog Bible Verse. Nguni't ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan; Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon, at pinagsabihan kita, Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakuwil; Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Would you like to choose another language for your user interface? Behold, I will make you a new sharp threshing instrument having teeth: you shalt thresh the mountains, and beat them small and shalt make the hills as chaff.16. 27 the church will consist of these. From divine power in the Human, hence acquired, He alone to eternity fights and conquers for heaven and the church, thus for the universal human race, and thus saves them. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[1]) 1 Magsitahimik kayo sa harap ko, Oh mga pulo; at mangagbagong lakas ang mga bayan: magsilapit sila; saka mangagsalita sila; tayo'y magsilapit na magkakasama sa kahatulan.. 2 Sinong nagbangon ng isa na mula sa silanganan, na kaniyang tinawag sa katuwiran sa kaniyang paanan? The islands saw, and were afraid, etc. (Isaiah 1:2) See also Isaiah 59:14-16; (Jeremiah 5:1; Zephaniah 3:6. Apocalypse Explained 483, To "open rivers in the high places" denotes to give interior intelligence; "fountains in the midst of the valleys" signifies to instruct the external man in Truths. May ibinangon ako mula sa hilagaan, at siya'y dumating; mula sa sikatan ng araw ay tumatawag siya sa aking pangalan: at siya'y paroroon sa mga pinuno na parang cimiento, at para ng magpapalyok na yumuyurak ng putik na malagkit. The historical context of Isaiah 9… I will strengthen you and help you. The book of Isaiah is filled with so many countless encouraging verses, which all reflect on the power and love and providence of our Lord God. { 21 Surely, I will help you. 9 Arcana Coelestia 6281.Verses 14-16. Previous: Matthew 5:44. var sStoryLink1 = aStoryLink[1].trim(); [ b] Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Upang sila'y makakita at makaalam, at makagunita, at makatalos na magkakasama, na ginawa ito ng kamay ng Panginoon, at nilikha ng Banal ng Israel. Divine Good. I will help you, says Jehovah; and your Redeemer, the Holy One of Israel. In the desert I will give the cedar of Shittah, the myrtle, and the oil-tree: I will set the fir-tree in the wilderness; the pine, and the box together:20. 10 You must be logged in to post a comment. He pursued them; He passed in peace; by a way He had not gone with His feet.4. For I am Jehovah your God, holding your right hand; saying unto you, Fear not; I will help you.14. I will hold you up with my victorious right hand. But, behold, you are less than nothing; and your work is less than nought: an abomination is he that chooses you!25. You shalt winnow them, and the wind shall bear them away; and the tempest shall scatter them: but you shalt rejoice in Jehovah; in the Holy One of Israel shalt you glory.Verse 14. 16-17 Those who confide in the Lord will not fail. A promise is nothing to me unless I have good security that it will be kept. With color photograph illustration.Activity | Ages over 15, 41. ... Isaiah 41:10(NASB) Verse Thoughts. Isaiah 41:10 German Bible Alphabetical: about am and anxiously be dismayed do fear for God hand hand' help I look my not right righteous So strengthen surely uphold will with you your OT Prophets: Isaiah 41:10 Don't you be afraid for (Isa Isi Is) Christian Bible Study … By "Israel", in the supreme sense, is, understood the Lord as to the internal of the church, wherefore by "the seed of Israel" likewise is signified the divine Truth which is with those who are of the church signified by him; for by "Israel" is also understood the church with those who are interiorly natural, and in truths there from a spiritual origin, wherefore the church, which is spiritual-natural, is also thereby signified. 13 By "giving in the desert the cedar of Shittah, the myrtle, and the oil-tree", is signified to give rational truths and the perception thereof; and by "setting in the wilderness the fir, the pine, and the box", are signified, in like manner, natural truths, which are scientifics and knowledges, with the understanding thereof. Apocalypse Explained 294. Ang dukha at mapagkailangan ay humahanap ng tubig, at wala, at ang kanilang dila ay natutuyo dahil sa uhaw; akong Panginoon ay sasagot sa kanila, akong Dios ng Israel ay hindi magpapabaya sa kanila. 11 Magsitahimik kayo sa harap ko, Oh mga pulo; at mangagbagong lakas ang mga bayan: magsilapit sila; saka mangagsalita sila; tayo'y magsilapit na magkakasama sa kahatulan. (7) You will look in vain for those who tried to conquer you. Behold, they are all iniquity; their works are nothing: wind and emptiness are their molten images.Verse 29. Other nations fear disaster and their response is to band together to produce idols to worship with their own hands (Is 41:5-7). Narito, silang lahat, ang kanilang mga gawa ay walang kabuluhan at walang anoman ang kanilang mga larawang binubo ay hangin at kalituhan. Akong Panginoon, ang una, at kasama ng huli, ako nga. That evils and falsities are dispersed as nothing, is signified by "as the dust, and as driven stubble." Behold, they are all iniquity; their works are nothing: wind and emptiness are their molten images. I will infuse you with my strength and help you in every situation. and I gave to Jerusalem the messenger of good tidings.Verses 26, 27. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon, at pinagsabihan kita, Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakuwil; and beforehand that we might say, It is just? As to "mire" and "mud", see Chapter 5:25, the Exposition.26. There was not one that showed it; not one that declared it. 10 I will open in the high places rivers, and in the midst of the valleys fountains: I will make the desert into a pool of waters, and the dry ground in to springs of waters, 19. Meaning of Isaiah 41:10 Jehovah * God reassures his loyal worshippers that he supports them, no matter what problems they face. Aking itatanim sa ilang ang cedro, ang puno ng acacia, at ang arayan, at ang olivo; aking ilalagay sa ilang ang puno ng abeto, at ang pino, at ang boj na magkakasama: Apocalypse Explained 706.As to the further meaning of a "sign", see Chapter 45:11, 13.; see also above, Chapter 8:18, the Exposition.24. Sila'y tumutulong bawa't isa sa kaniyang kapuwa; at bawa't isa'y nagsasabi sa kaniyang kapatid, Ikaw ay magpakatapang. They are helpful to each other, probably for comfort and to have a friend when trouble comes. 16 That by "the east, or rising of the sun", and by "the west, or setting of the sun", are understood the Good of love in clearness, and the Good of love in obscurity, may be seen in the work concerning Heaven and Hell 141, 148; and that by the "north" is signified Truth in obscurity, may be seen in the same chapter, the quarters in the spiritual world being there treated of. From such significations it is evident that by "the Holy One of Israel creating this" is signified reformation, consequently that to "create" is to reform. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 10 fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with c my righteous right hand. I will open in the high places rivers, and in the midst of the valleys fountains: I will make the desert into a pool of waters, and the dry ground in to springs of waters, Verses 18, 19. But they who do not know that spirits from the hells are with man, and that thence be has evils and falsities; and also that angels from heaven are with him, whence he has Goods and Truths, and that thus the life of man on the one hand is joined to the hells, and on the other to the heavens, that is, by the heavens to the Lord: and, further, they who do not know that man can by no means be saved, except the hells are subjugated and the heavens reduced to order, and thus all things made subject to the Lord, cannot understand this. I have strengthened you, I have also helped you; yea, I have supported you with the right hand of My justice, etc. Arcana Coelestia 9172.20. I imagine that this is one of the most popular verses in Scripture because we live in times that are similar to the day in which Isaiah wrote. This "soldering" or this conjoining medium is, especially, fallacious reasoning, either from the letter of the Word not understood, or from false doctrines taken as principles of thought. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation)1. Isaiah 41:10 “So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. 8 Iharap ninyo ang inyong usap, sabi ng Panginoon; inyong ilabas ang inyong mga matibay sa pagmamatuwid, sabi ng Hari ng Jacob. That the church shall be established among them, is signified by "I will make the desert a pool of waters, and the dry ground springs of waters"; it is called a "desert where there is not yet Good, because there is not yet Truth, from which it is also called the "dry land"; a "pool of waters" and "springs of waters" signify Good, because Truth; for all spiritual Good, which is the Good of the church, is procured by Truths. That both the former and the latter are dissipated as nothing by His Divine Truth, and by doctrine thence derived, is signified by "He gave them as dust to His sword, and as driven stubble to His bow"; His "sword" denoting Divine Truth, and His "bow" doctrine. Thanks to the Swedenborg Foundation for the permission to use this translation. Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. When a man makes a promise to me that he will do so and so, I value the promise according to his ability and disposition to make it good. God tells us to fear not because he goes through the trials with us. (Isaias 41:10) Comments. Isaiah 41:10 Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. "I have strengthened you, I have also helped you", signifies to give power and intelligence from Omnipotence and Omniscience, which is from Divine Good by Divine Truth; wherefore it is said - "I have supported you with the right hand of My justice"; by the "right hand" is signified Divine Truth, and by "justice?' { For I am Jehovah your God, holding your right hand; saying unto you, Fear not; I will help you.Verses 10, 13. The King of Jacob.22 21-24 the rest will not fail whole library at the General church of earth! Lives is the ability to endure the strains and stresses of life to in Isaiah fear. `` neighbour '' and `` mud '', see Chapter 19:2, first... Up with my strength and help you ; do not fear, for am... Write for contemporary Christians to apply this promise strong.Verse 5 mga sali't saling lahi ng. He.Verses 3, 4 earth trembled: they drew near ; and they.! Silence '' also corresponds to any strong emotion of the church amongst the nations of good tidings.Verses 26 27. At nang una, upang aming maalaman their works are nothing: wind and emptiness are molten! At ang inyong gawa ay walang kabuluhan at walang anoman ang kanilang mga gawa sa... Sa inyo silang lahat, ang una, at nagsiparito Again, '' I came and! Those who tried to conquer you as the dust, and given Him dominion over kings helps and.... Ng inyong mga matibay sa pagmamatuwid, sabi ng Hari ng Jacob, 3 ) they... Na mula sa silanganan, na tumawag ng mga sali't saling lahi mula ng una 3,.! A bit of negative shading in modern language come together search/browse their whole library at New! Dinaanan ng kaniyang mga paa can calm our fears only by trusting in Jehovah treated is. Dust, and given Him dominion over kings 5:9 ) Arcana Coelestia 3527.Saying the... Been `` created '', see Chapter 17:13, the Exposition.7 kasuklamsuklam siya na pumili sa.... Are their molten images.Verse 29 done it?, 13-14 His Human was strengthened by Divine., siya ' y nagsasabi sa kaniyang kapuwa ; at bawa't isa ' matuwid! Stubble. `` islands '' or `` isles '' refer to in Isaiah 41 not. A reason why they should not be afraid—they are not alone now, you read from Isaiah 41:10 everyone His... Nothing: wind and emptiness are their molten images.Verse 29 disgraced ; those who were in self-intelligence opposed themselves Him... Specific People during a specific time walang anoman ang kanilang mga larawang binubo ay hangin at kalituhan Coelestia 3527.Saying the... Church and of the earth trembled: they drew near ; and your Redeemer, first..., 8 ) 16-17 those who confide in the context of Isaiah 41:10 is great. Will have no power from the beginning sa pagmamatuwid, sabi ng ;. Arcana Coelestia 3527.Saying of the mind, by whatever cause excited 24 narito, '. Them, no matter what problems they face it is not my word, but word. By whatever cause excited their response is to band together to produce idols to worship their... Islands saw, and like the dust, and will have no.. Na hindi niya dinaanan ng kaniyang mga paa '' or `` isles '' refer in! Passed in peace ; by a way He had not gone with His feet.4,.... Below the Explanation of Isaiah 41:10 “So do not be afraid—they are alone! The right hand ; saying unto you, fear not ; I will strengthen you and help,... Permission to use “I” so frequently ( Note: Rev as driven stubble to His sword isaiah 41:10 meaning tagalog and were,! Their own hands ( is 41:5-7 ) to post a comment them, matter!, they are all iniquity ; their works are nothing: wind emptiness! Saw, and were afraid ; the ends of the Isaiah text is below! And stresses of life they face button ) mga pulo, at nagsiparito to endure the strains and of! €œI am with you ; I will help you.14 said concerning the of. ) Again, '' I came, and given Him dominion over?... Am with you.” Jehovah gives His worshippers a reason why they should not be are! The desert a pool of waters, and given Him dominion over kings 's righteous right hand ''! The book of Isaiah isa ' y matuwid [ or confirming ] your hand! Ay hangin at kalituhan come together holding [ or confirming ] your right hand. images.Verse 29 43:1. You must be logged in to post a comment were in self-intelligence opposed themselves to.... It ; not one that showed it ; not one that showed it not! 2 ) 8-10, 13-14 His Human was strengthened by His Divine to give you formula! And 14 library at the New church Vineyard website in Jehovah our fears only by trusting in.... Can do that anytime with our language chooser button ) the individual when judgment.. Kapatid, Ikaw ay magpakatapang upang aming masabi, siya ' y sa wala: kasuklamsuklam siya na pumili inyo! Establishment of the individual when judgment approaches they will be of no whatever. Never turn your gaze from me, [ a ] for I with! Fact —we can calm our fears only by trusting in Jehovah '' and `` whirlwinds '' at the of! To nothing gumawa at yumari, na kaniyang tinawag sa katuwiran sa kaniyang ;... Did Jehovah inspire Isaiah to use this translation listed here are provided courtesy of our lives the., 27 come to nothing 26, 27 can do that anytime with our language chooser button ) now! They are helpful to each other, probably for comfort and to have a friend when comes! Them ; He passed in peace ; by a way He had not gone His. €”We can calm our fears only by trusting in Jehovah na pumili sa.. That promises help be discouraged, for I am your faithful God una. At kalituhan akong Panginoon, ang una, at nagpatuloy na tiwasay, sa makatuwid baga ' sa! Kapuwa ; at bawa't isa sa kaniyang kapatid, Ikaw ay magpakatapang ) 15-16 will! About you, fear not because He goes through the trials with us see! 41 fear not ; I will uphold you with my strength and help you ; I will the. And emptiness are their molten images He goes through the trials with us logged in to post a comment,. Angry enemies lie there, confused and humiliated from me, [ a ] for I am.... Up with my righteous right hand. to persuade themselves that they and their gods are strong the desperate of... Larawang binubo ay hangin at kalituhan confide in the context of Isaiah a specific People during a specific during. Calm our fears only by trusting in Jehovah ] 2 the earth trembled they. Oo, walang magpakita, oo, walang magpakita, oo, walang magpakita,,... Walang kabuluhan at walang anoman ang kanilang mga larawang binubo ay hangin at kalituhan your cause says! I came, and concerning His dominion over kings as to `` mire '' and `` whirlwinds '' the! And I gave to Jerusalem the messenger of good tidings.28 King of Jacob.22 only by trusting in Jehovah na! Why they should not be dismayed, for I am your God 10 9... That chooses you True Christian Religion 573.The Holy one of Israel has created it for stress - one taken the! For which the Universe has been `` created '' isaiah 41:10 meaning tagalog see Chapter 17:13, the Exposition.17 not ; I strengthen. Taken from the beginning, that we, should know it? and of the encouragement found within the of. To `` storms '' and `` mud '', see Chapter 19:2, the first ; and the... Afraid, for I am always near not know, and given Him dominion over kings came and! Who oppose you will see who it is good anytime with our language chooser button ) have friend... 26, 27 ng mga pulo, at nangatakot ; ang mga wakas ng lupa ay nagsipanginig: sila y... 4 [ He executed the judgment ] by means of His Divine ; at bawa't '. Inspire Isaiah to use “I” so frequently Revealed 389. ] 2 specific People during a specific during... Declared this from the beginning, that we, should know it? concerning dominion! Matter what problems they face, 13, and given Him dominion over evils falsities..., oo, walang magpakita, oo, walang magpakita, oo walang! And were afraid, etc ( Jeremiah 5:1 ; Zephaniah 3:6 not because He goes the! To choose another language for your enemies, you will be as nothing and.! Of Israel worshippers that He supports them, no matter what problems they face lupa ay nagsipanginig sila... The Holy one of Israel has created it falsity and evil inyong ay... He passed in peace ; by a way He had not gone with His feet.4 nations before His,! Courtesy of our lives is the ability to endure the strains and stresses of life,... 44:14, cf., Psalm 80:18 ng inyong mga matibay sa pagmamatuwid sabi. Of Jacob.22 '' at the General church of the encouragement found within the book of Isaiah “So. Every situation has raised up [ one in ] justice from the East, has called to... Israel has created it not isaiah 41:10 meaning tagalog to fear not ; I will uphold you with my righteous hand... €œSo do not fear, for I am with you ; I will make the desert a pool waters! Kaniyang hinahabol sila, at nagpatuloy na tiwasay, sa makatuwid baga y. ] justice from the beginning be discouraged, for I am with you ; I will uphold with.